25 juli 2024

LIDMAATSCHAP

In onderstaand overzichten staan de huidige tarieven.

Tarieven huidige contributie
 per maandper kwartaalper jaar
Dansen in 1 groep29,5088,50354,-
Dansen in 2 groepen44,-132,-528,-
Zangroep lid77,-
Zangroep niet-lid94,50
Basislidmaatschap36,-
Tarieven incidentele activiteiten of deelname
 per keer
Dans losse les (lid)8,-
Dans losse les (niet-lid)10,-
Zang losse les (lid)10,-
Zang losse les (niet-lid)12,-
Instuif (lid)8,50
Instuif (niet-lid)10,-
Bal met orkest (lid)15,-
Bal met orkest (niet-lid)18,-
Workshop (lid)11,- tot 16,-
Workshop (niet-lid)13,- tot 18,50

Lidmaatschap
De betaling van de contributie wordt verdeeld over 12 maanden en loopt dus door tijdens de zomer- en kerstvakantie.
De contributie wordt volgens bovenstaande tabel betaald per jaar, per kwartaal of per maand, bij vooruitbetaling.
De lessen voor volwassenen zijn toegankelijk vanaf 16 jaar.

De senioren groep danst op Donderdagochtend in De Hofstee. Door de extra kosten van de ruimte betalen zij 32,50 euro per maand.

De dansgroep van Theatergroep Radost is ook in het lesrooster opgenomen. De Theatergroep is ondergebracht bij een aparte stichting:   Website Theatergroep Radost

Wanneer je bij de Theatergroep gaat dansen ben je automatisch lid van Volksdansvereniging Radost en betaal je contributie. Wil jij daarnaast ook dansen in een groep van Volksdansvereniging Radost, dan betaal je het dubbele theatergroeptarief van 40 euro per maand.

Proeflessen
Wanneer je overweegt lid te worden van een dansgroep, wordt met je besproken in welke groep(en) je 2 gratis proeflessen kunt volgen. Hierna adviseert de dansleiding welke groep het best bij jouw niveau past. Dit advies is bindend en mede in het belang van de andere dansleden. Vervolgens krijg je een aanmeldingsformulier van de dansleiding. 

Incidentele lessen
Je kunt incidentele lessen volgen bij de zanggroep en bij de dansgroepen. Bij de dansgroepen kan het echter alleen bij uitzondering en na toestemming van de dansleiding en schriftelijke toestemming van het bestuur.

Basislidmaatschap
Als basislid betaal je € 36,00 per jaar. Met het basislidmaatschap ben je volwaardig lid van de vereniging. Je ontvangt alle informatie en hebt stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Met het basislidmaatschap ontvang je de ledenkorting op zanglessen, instuiven, workshops en bal. Als lid van een dansgroep, ben je automatisch basislid.

Donateur
Als donateur betaal je minimaal € 15,00 per seizoen. Donateurs ontvangen alle informatie van Radost, maar hebben geen stemrecht in de ALV. Zij krijgen gratis toegang tot het nieuwjaarsbal.

Afwezigheid
Wanneer je een les niet kunt bijwonen wordt het op prijs gesteld wanneer je je tijdig afmeldt. Bij afwezigheid betaal je gewoon contributie, ook bij korte cursussen. De les kan niet worden ingehaald bij een andere groep. Wanneer je om dringende redenen (langdurige ziekte, stage) voor langere tijd lessen moet verzuimen, kun je tijdelijke vrijstelling aanvragen van contributiebetaling bij het bestuur en betaalt dan het basislidmaatschap. Bij ziekte dien je de aanvraag in nadat je een kalendermaand hebt verzuimd. Bij andere redenen kun je van tevoren een aanvraag indienen. Het bestuur besluit of vrijstelling van contributie wordt toegekend.

Betaling
Contributie te betalen via periodieke overschrijving, bij voorkeur per kwartaal of (half)jaar. Banknummer: NL43INGB0002210264 t.n.v. Radost te Delft.

Opzegtermijn
We vinden het jammer wanneer je besluit je lidmaatschap van de vereniging op te zeggen. We horen dan ook graag wat de reden is van de besluit. Radost hanteert een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand. Je stuurt daarvoor een mailtje of een briefje naar de ledenadministratie.
Wanneer je een korte introductiecursus volgt, wordt er geen geld teruggegeven.

Ledenadministratie:
Administrateur: Leni van Leeuwen
E-mail: vanleeuwen1968@gmail.com
tel. 06-44284893

X