THEATERGROEP

In 1971 werd i.v.m. de 1e Nationale Taptoe in Delft gestart met een optreedgroep.

Nog steeds hecht verbonden met volksdansvereniging Radost draait Theatergroep Radost al een lange tijd als zelfstandige stichting.
Er worden optredens en voorstellingen verzorgt op basis van volksdans, volksmuziek & zang.

Meer informatie is te vinden op de website van de theatergroep:

www.theatergroep-radost.nl

X