25 juli 2024

THEATERGROEP

In 1974 werd i.v.m. de 21e Nationale Taptoe in Delft opgetreden door een optreedgroep, die tijdelijk was geformeerd uit leden van de volksdansvereneniging Radost. In navolging van dit optreden kreeg de demogroep gestalte, die in 1975 tijdens het 10-jarige jubileum van Volksdansvereniging Radost voor het eerst op trad.

In latere jaren onstond uit de demogroep theatergroep Radost.

Optreedgroep volksdansvereniging Radost op de Taptoe (Delft 1974)

Nog steeds hecht verbonden met volksdansvereniging Radost draait Theatergroep Radost al een lange tijd als zelfstandige stichting.
Er worden optredens en voorstellingen verzorgt op basis van volksdans, volksmuziek & zang.

Meer informatie is te vinden op de website van de theatergroep:

www.theatergroep-radost.nl

Kalash (Pakistan) – Theater de Veste
X