23 juni 2024
nieuws

Schieoevers Safari

Op 18 juni vindt de Schieoevers Safari plaats in en rondom onze danszaal. Radost is open voor belangstellenden en eigen leden om te of kennis te maken met volksdansen. Opgave niet nodig.

Zaal open van 12:00 uur tot 16:00 uur. Demonstraties om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.

Algemene info is te vinden op www.delft.nl/schieoeverssafari.

X